สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

๒๒ ก.ค. ๖๓ -สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ความว่า             “รักเอยรักลูก               แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา    ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”