24 กค. 63 คณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สายฝน ทดทะศรี อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย เป็นผู้นำทีมบุคลากรของคณะเข้าร่วมงานดังกล่าว