หน้าแรก บทความที่เกี่ยวข้อง งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อบต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อบต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

0
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อบต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

24 กค. 63 คณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สายฝน ทดทะศรี อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย เป็นผู้นำทีมบุคลากรของคณะเข้าร่วมงานดังกล่าว