๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บรหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและุตสาหกรรมเกษตร มรภ.สุรินทร์ ได้ทำกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียนน้องใหม่ คณะเกษตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานในพิธี.