ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 17 มกราคม 2564