น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า​ คณบดี​ คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​ บุคลากร​ และนักศึกษา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์