ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์อาทิตย์) ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีคณะเกษตรฯครั้งที่ 7 (A.A.I. MINI SOCCER 2021) ณ สนามหญ้าเทียม SAAC Soccer จ.สุรินทร์