14 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.(สาขาวิชาสัตวศาสตร์) คณะเกษตรฯได้จัดกิจกรรมการแข่งขันมกีฬาสีภายในคณะฯ “รวงข้าวเกมส์” ครั้งที่ 7 ที่โรงยิมพละ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันขบวนพาเหรดสวยงาม วอลเลย์บอล ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้านสุดมันส์ โดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันมกีฬาสีภายในคณะ