ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มรภ.สุรินทร์ เยี่ยมชมงานวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่นที่เพียรเจริญฟาร์ม(ฟาร์แพะ) ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์