10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีการสอบเข้าโครงการครูสู่ท้องถิ่น ปี 2560 จากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 3,792 คน
ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี รายละเอียด