26 มี.ค. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะเกษตรฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน พัฒนารูปแบบแผนการพัฒนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา และฝึกความเป็นผู้นำ ที่อาคาร 4 คณะเกษตรฯ