กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 4107 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์