ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรฯ ทุกชั้นปี ร่วมจัดงาน “AAA Good Bye Senier Party” ในการแสดงความยินดีต่อความสำเร็จนักศึกษาคณะเกษตรฯ ว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ณ โดมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์