หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564

0
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564

14 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานของคณะ และคณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย ท่าน ส.ว.นุรุทธิ์ เจริญพันธ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดำรง กิตติชัยศรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom