หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ มอบแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ มอบแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว

0
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ มอบแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ได้มอบแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว ให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานรับมอบ พร้อมคณาจารย์คณะเกษตรฯ และกล่าวขอบคุณต่อนักศึกษาภาคพิเศษที่เล่งเห็นความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอน.