📣มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษ ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 🗯ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE

🟪ONSITE : ตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
🟩ONLINE : ร่วมรับชมกิจกรรม “ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจําปี 2564 ผ่านทาง https://bit.ly/sandonta

📣ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด