หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก งานพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564

งานพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564

0
งานพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564

ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรฯ เข้าร่วม  ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน มาประกอบพิธี ภายในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน