หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

0
ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
กำหนดการ รายละเอียด  ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว
19 กันยายน 2565 บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย ณ สถานที่กำหนดตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
20 กันยายน 2565 ฝึกซ้อมย่อย (ต่อ)
21 กันยายน 2565 ฝึกซ้อมรวม
22 กันยายน 2565 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25 กันยายน 2565 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวมแถว ณ จุดรวมพล ด้านข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร