คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเกษตรแะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา 2565

23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

     

Exit mobile version