วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์