พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.ณ มลฑลพิธีสนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560