เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ” ประจำปีการศึกษา 2560