24 C
Surin, TH
วันเสาร์, ตุลาคม 20, 2018

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044 041 505 เว็บไซต์ https://agri.srru.ac.th อีเมล : agrisrru@gmail.com

ข่าวล่าสุด

โครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม ๑) งานพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๒) พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ๓) เสวนาศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน"ทิศทางการเกษตรไทยสู่ ๔.๐ ๔) คืนสู่เหย้าเราชาวเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ๕) ชมนิทรรศการทางการเกษตร ในวันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายเหตุ : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รุ่นไหน มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว...