34 C
Surin, TH
วันพุธ, มิถุนายน 26, 2019

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044 041 505 กด 0 เว็บไซต์ https://agri.srru.ac.th อีเมล : agrisrru@gmail.com

ข่าวล่าสุด

โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทีวัดโยธาประสิทธิ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำของอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดที่อุทยานหลวงปู่ดุลย์ ณ วัดโยธาประสิทธิ์ รูปภาพเพิ่มเติม