วันอาทิตย์, กรกฎาคม 5, 2020

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044 041 505 กด 0 เว็บไซต์ https://agri.srru.ac.th อีเมล : agriculture@srru.ac.th

ข่าวล่าสุด

รายละเอียดสิ่งที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้องดำเนินการ

0
รายละเอียดสิ่งที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องดำเนินการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041-620 ต่อ 23