วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2020

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044 041 505 กด 0 เว็บไซต์ https://agri.srru.ac.th อีเมล : agriculture@srru.ac.th

ข่าวล่าสุด

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

0
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  "23 ตุลาคม วันปิยมหาราช"