29.9 C
Surin, TH
วันอังคาร, เมษายน 7, 2020

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044 041 505 กด 0 เว็บไซต์ https://agri.srru.ac.th อีเมล : agrisrru@gmail.com

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความยินดีและดีใจในการต้อนรับและบริการต่อคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม และโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ห้องสมาร์ทคลาสรูม(ห้องเรียนอัจฉริยะ)ในการฝึกอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากพื้นที่อำเภอชายแดน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ตามเรื่องการเพิ่มศักยภาพนักเรียนโดยการสอนบรรจุภัณฑ์ และการขายของออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอน โดยกองกำลังสุรนารี ร่วมกับสโมสรโรตารีเจริญนคร...