23.3 C
Surin, TH
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

สถาบันวิจัยฯ “ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 รายละเอียด

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0