วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 1, 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ผศ.นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ อาจารย์วิชชุดา ยินดี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกช้าง อาคาร 31

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อบต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

0
24 กค. 63 คณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สายฝน ทดทะศรี อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย เป็นผู้นำทีมบุคลากรของคณะเข้าร่วมงานดังกล่าว  

ภาพกิจกรรมล่าสุด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

0
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวัน ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

0
าชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 20 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ลงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด  

คำสั่งและบันทึกข้อความ

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ความรู้ด้านการเกษตร