25.7 C
Surin, TH
วันพุธ, กุมภาพันธ์ 19, 2020

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาถุง “โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านพลตรี เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์และบุคลากร ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณาจารย์ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ของคณะ รูปแบบ แนวทางการให้คำชี้แนะ ความรู้ด้านการเกษตร แก่นักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณาจารย์ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ของคณะ รูปแบบ แนวทางการให้คำชี้แนะ ความรู้ด้านการเกษตร แก่นักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้่าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะเกษตรฯ ร่วมจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๓ ที่โดมลานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป. ...