25.2 C
Surin, TH
วันเสาร์, เมษายน 21, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ภาพกิจกรรมล่าสุด

โครงการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0