35 C
Surin, TH
วันพฤหัส, มิถุนายน 21, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ภาพกิจกรรมล่าสุด

โครงการ #ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ

โครงการ #ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ โดยผลิตอาหารผสมเสร็จใช้เองในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #หลักสูตรสัตวศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ในวันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ...

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0