21 C
Surin, TH
วันพฤหัส, มีนาคม 22, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

สถาบันวิจัยฯ “ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 รายละเอียด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

โครงการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0