33.9 C
Surin, TH
วันศุกร์, มิถุนายน 5, 2020

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

โครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความยินดีและดีใจในการต้อนรับและบริการต่อคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม และโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ห้องสมาร์ทคลาสรูม(ห้องเรียนอัจฉริยะ)ในการฝึกอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากพื้นที่อำเภอชายแดน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ตามเรื่องการเพิ่มศักยภาพนักเรียนโดยการสอนบรรจุภัณฑ์ และการขายของออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอน โดยกองกำลังสุรนารี ร่วมกับสโมสรโรตารีเจริญนคร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาไหม วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาไหม ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับชุมชุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการศาสตร์พระราชา ปี 2563. ...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณาจารย์ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ของคณะ รูปแบบ แนวทางการให้คำชี้แนะ ความรู้ด้านการเกษตร แก่นักศึกษาจากประเทศบรูไนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้่าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะเกษตรฯ ร่วมจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๓ ที่โดมลานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป. ...