34 C
Surin, TH
วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ภาพกิจกรรม การรายงานตัวรอบ Portfolio 15 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับการรายงานตัวรอบ Portfolio โดยในรอบนี้คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีผู้มารายงานตัวทั้งหมด 23 คน ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

📣 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562 📣

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้👉 ช่องทางที่ 1 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th/ (ระบบเปิดวันที่ 4 ก.พ. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)👉 ช่องทางที่...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

รอบรั้วคณะเกษตร ตอนเช้า

ถ่ายภาพกิจกรรมยามเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในเช้านี้นำเสนอกิจกรรมภาพโคบาล ภาพบ่อกบ

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน ฟาร์มแพะและแกะ ที่สายล้อมเงินฟาร์ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

  อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ วิชาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงาน ที่สายล้อมเงินฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์และนักศึกษา ขอขอบคุณพี่เป็ดวิทยากรใจดีที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา สำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติจริงต่อไป.  

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว คณะเกษตรฯ ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาจารย์นันทา สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรฯ  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสาน เผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย(อีสานใต้) ให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญอาจารย์วรพรภัฏ  ปัดภัย ที่เป็นแม่งาน  ทำให้งานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครั้งนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์.