26.3 C
Surin, TH
วันพฤหัส, ตุลาคม 19, 2017
dean-nundha (1)

โซเชียล คอนเน็ค

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ผักไฮโดรโพนิก โดยสาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์

สาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์ ได้ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท่านใดที่สนใจศึกษาข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้ามาประสานได้ที่คณะฯ ซึ่งทางคณะของเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ สามารถให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ทั้งนี้ทางคณะได้จัดจำหน่ายผักดังกล่าวด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิและศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดสว่างอรุณ หมู่ 5 บ้านน้ำอ้อม ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0