24 C
Surin, TH
วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2018
อ.นันทา สมเป็น

นันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ขอเชิญนักศึกษาปี1และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ประกาศงานพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2 ทุกหมู่เรียน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ หนองน้ำข้างวัดจุมพลสุทธาวาส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายเหตุ ๑. การแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา (สำหรับคนที่มี)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม จัดสวนเตรียมพื้นที่รับเสด็จ

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ซแรย์ อทิตยา โครงการพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ...

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0