รูปอ.ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง

รูปอ.ส้ม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย

ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

0
กำหนดการ รายละเอียด  ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว 19 กันยายน 2565 บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย ณ สถานที่กำหนดตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 20 กันยายน 2565 ฝึกซ้อมย่อย (ต่อ) 21 กันยายน 2565 ฝึกซ้อมรวม 22 กันยายน 2565 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 25 กันยายน 2565 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวมแถว ณ จุดรวมพล ด้านข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ...

ช่องสื่อสารผ่านโซเชียล

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

พิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0
5 ตุลาคม 2564 ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้จัดพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ...

หน่วยงานภายในกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานคณะ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ