ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
ปฏิบัติหน้าที่คณบดี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

0
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 4107 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ทรงพระเจริญ

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

หน่วยงานคณะ

หน่วยงานภายในช่องสื่อสารผ่านโซเชียล