34 C
Surin, TH
วันพุธ, มิถุนายน 26, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทีวัดโยธาประสิทธิ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำของอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดที่อุทยานหลวงปู่ดุลย์ ณ วัดโยธาประสิทธิ์ รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ติดตามโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ วันที่ ๑๗ ...

คณะทำงานโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกติดตามโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น า  เพื่อประเมินผลของโครงการที่เกิดขึ้นโดยการออกติดตามและประเมินผลของโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางท่านผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน รวมทั้งผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  ซึ่งทางคณะทำงานโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะได้นำผลการออกติดตามและประเมินผลของโครงการในครั้งนี้ไปปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมในส่วนที่ทางโรงเรียน รวมทั้งผู้นำชุมชนของหมู่บ้านให้คำเสนอแนะต่อไป รูปภาพ  

ภาพกิจกรรมล่าสุด

90S AAI GOODBYE Senior วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดกิจกรรม 90S AAI GOODBYE Senior วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ สานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รูปภาพเพิ่มเติม

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน ฟาร์มแพะและแกะ ที่สายล้อมเงินฟาร์ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

  อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ วิชาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงาน ที่สายล้อมเงินฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์และนักศึกษา ขอขอบคุณพี่เป็ดวิทยากรใจดีที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา สำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติจริงต่อไป.  

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงนำ้พระและรดนำ้ขอพรจากผู้สูงอายุ ในวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในพิธี รูปภาพเพิ่มเติม ...