34 C
Surin, TH
วันพุธ, มิถุนายน 26, 2019

งานปีใหม่_190108_0063

ข่าวล่าสุด

โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทีวัดโยธาประสิทธิ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำของอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดที่อุทยานหลวงปู่ดุลย์ ณ วัดโยธาประสิทธิ์ รูปภาพเพิ่มเติม