โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

3 กรกฎาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีพาการกีฬาแห่งประเทศไทยภ […]

โครงการนุ่งผ้าไทย…ตักบาตรกับช้าง

3 กรกฎาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลาก

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ SRRU Hub Lifelong Learning

3 กรกฎาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณ

พิธีเปิดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 29 และงานมอบทุนการศึกษา..ครั้งที่ 7

3 กรกฎาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38

โครงการเสวนาการวางแผนการเงิน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3 กรกฎาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณ

ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 44 ชั้น 3

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเขียว-ทอง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2567

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารคณะเกษตรและอุต […]

โครงการ Intensive Acadamic Course (IAC)

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.นิติพัฒน์ พ

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗o ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

11 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย คณบ […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2567

10 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร […]

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

28 พฤษภาคม 2024 0 Comments 0 tags

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

การบรรยายพิเศษ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

28 พฤษภาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลา […]

ไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์

23 พฤษภาคม 2024 0 Comments 0 tags

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ทองสุขรองคณฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเก […]

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับสากล

20 พฤษภาคม 2024 0 Comments 0 tags

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสายวิชา […]

พิธีเปิดโครงการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

8 พฤษภาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ทองสุ […]

โครงการ เทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

30 เมษายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย ค […]

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

30 เมษายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ดร.สุนิสา เยาวสกุลม