โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี ผศ.น.สพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อประธานนางนันทา สมเป็น รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร 30 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์