รับสมัครเพิ่ม สำหรับคนที่ยังมองหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต #สัตวศาสตร์

รับสมัครเพิ่ม สำหรับคนที่ยังมองหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
#สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

#ระหว่างวันที่
🐣 27 เมษายน ถึง 9 มิถุนายน 2561

#อาชีพใกล้ตัว #เรียนสนุก #เน้นปฏิบัติ

ติดต่อตรง อ.อาย 0864126691, อ.ก้าว 0633245979