บุคลากร และนักศึกษาสาขาเกษตรฯ ปี 3 สโมสรนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดสถานที่เตรียมงานของดีเมืองสุรินทร์ ด้านงานจัดสวนและนิทรรศการทอผ้า