สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๖๒ “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในแบบต่างๆ”  และพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ครอบครัวออกกำลังกาย” เพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  พร้อมข้อความพระราชทานพร ด้วยลายพระหัตถ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ จำนวน ๔ แบบ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานดังกล่าว

บัตรอวยพรแบบแรกเป็น “ครอบครัวจักรยาน”


บัตรอวยพรแบบที่ ๒ เป็น “ครอบครัว SUP (Stand up Paddle)

บัตรอวยพรแบบที่ ๓ เป็น “ครอบครัว YOGA”

บัตรอวยพรแบบที่ ๔  เป็น “ครอบครัว Pilates”