สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ แก่ปวงชนชาวไทย รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆสำหรับ

ส.ค.ส.พระราชทาน พิมพ์ลงบนกระดาษแข็งสีครีม ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์สีทอง โดยมีอักษรพระนามย่อ จภ ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ 2562 Season’s Greeting 2019” และลายเซ็นพระนามสีทอง ขณะที่ด้านขวาเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอบคุณภาพจากเพจ เรารักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี