ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบแฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่ เพื่อเปิดลิงค์ดูรายชื่อ

 • ค.บ. เกษตรศาสตร์
  ค.บ. เกษตรศาสตร์
 • วท.บ. เกษตรศาสตร์
  วท.บ. เกษตรศาสตร์
 • วท.บ. สัตวศาสตร์
  วท.บ. สัตวศาสตร์
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบแฟ้มสะสมงาน(เพิ่มเติม)
  [embeddoc url=”https://agri.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-เพิ่มเติม-รอบแฟ้มสะสมผลงาน-ปีการศึกษา-2562.pdf” viewer=”google”]