การจัดกิจกรรมงานปีใหม่ 2562 ขึ้น  นำโดยท่านอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และผู้บริหารของคณะ   เพื่อเป็นการส่งเสริม ความรักสามัคคื  และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในคณะที่ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยภายในเวลา 1 ปีที่ผ่าน ให้มีช่วงเวลาที่มีความสุข สนุกสนาน รื่นเริง พร้อมทั้งภายในงานมีการจัดกิจกรรมจับฉลากแจกรางวัลให้แก่บุคลากรด้วย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร  และก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน.