ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมแผนการทำงานในโครงการศาสตร์พระราชา ด้านโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในครัวเรือนร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ที่บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วยรายชื่อผู้ร่วมเดินทางดังต่อไปนี้

ภาพกิจกรรม