วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  อาจารย์นันนทา  สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานพิธีเปิดงานฟุตบอลประเพณีชาวเกษตรและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (A.A.I mini soccer 2019) ซึ่งการจัดกิจกรรมบอลประเพณีในครั้งนี้  มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นักศึกษาทั้งในปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วของคณะมาร่วมงานกันอย่างมากมาย เริ่มเวลา  8.00 น. – 17.00 น.