ภาพกิจกรรมยามเช้า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรมยามเช้าของวันที่ 4 ริ่มต้นเดือนใหม่ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร