ภาพกิจกรรมยามเช้าของวันที่ 4 ริ่มต้นเดือนใหม่ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร