ถ่ายภาพกิจกรรมยามเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในเช้านี้นำเสนอกิจกรรมภาพโคบาล

ภาพบ่อกบ