ในวันที่ 19-20 มิย. 63 ที่ผ่านมา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มรภ.สุรินทรฺ์  นำโดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ รศ.ดร.นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย รองคณบดีคณะเกษตรฯ อาจารย์สุวรรณี  สุ่มหิรัญ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรฯ ได้ทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  “ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน” แก่ชาวบ้าน บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ และได้รับเกียรติจากคุณราชิต เจียรวัฒนากร ผู้ประกอบการ Start up ที่ทำธุรกิจด้านการผลิตสมุนไพรและเปิดโรงงานผลิตที่ทันสมัยของจังหวัดบุรัรัมย์ ประจำปี 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านบ้านตะเคียนด้วย