19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตรจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรฯ กลุ่มสัตวศาสตร์อาสา ได้ร่วมจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นพลัส ปี 2563 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม และการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม แก่กลุ่มทอผ้าไหม ณ บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์