กลุ่มงานประกันคุณภาพ,  ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

25-26 กรกฎาคม 2566 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคำพี่ ประธานกรรมการ , ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม กรรมการ , ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการและเลขานุการ และนางนันทิยา สุวรรณภพ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย  คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเกษตรฯ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งนี้.   

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *