คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ซแรย์ อทิตยา โครงการพิเศษ จังหวัดสุรินทร์