คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการฟาดแส้ให้เกิดเสียงดังต่อเนื่อง และการแข่งขันฟาดแส้ทำลายเป้าหมาย

115