กิจกรรมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ บูรณาการร่วมกับโครงการแสดงสินค้าและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร

121