บุคลากร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

57