พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

155