โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

28 พฤษภาคม 2024 0 Comments 0 tags

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 14

22 เมษายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 22 เมษายน 2567 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ทองสุ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยในฐาน Scopus”

2 เมษายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

2 เมษายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเ

โครงการการพัฒนานักศึกษาด้านภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

2 เมษายน 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 4107 คณะเกษตรและอุตสาหกรรม […]

โครงการปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

28 มีนาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรฯชั้น 2 อาคาร

โครงการปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน โดยคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

28 มีนาคม 2024 0 Comments 0 tags

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณา […]

🎊 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ

27 มีนาคม 2024 0 Comments 1 tag

  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นา […]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

27 มีนาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย […]

วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.

27 มีนาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. คณะเกษ […]

วันที่6-10กุมภาพันธ์ 2567

27 มีนาคม 2024 0 Comments 0 tags

วันที่6-10กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พ […]